• +48 605 224 181
 • +48 601 070 875
 • Czynne codziennie: 9:00-10:30 i 17:00-18:30

Regulamin Hotelu

Właściciel oddający psa/kota do hotelu powinien:

 1. Dostarczyć książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami:
  • - szczepionka wieloważna przeciwko chorobom zakaźnym wywoływanym przez wirus nosówki psów, parwowirus psów, adenowirus typ 1 i 2 oraz wirus parainfluenzy,
  • - szczepionka na kaszel kenelowy (Nobivac KC)
 2. Odrobaczyć i zabezpieczyć pupila przeciw pchłom i kleszczom.
 3. Zaopatrzyć pieska w obrożę z adresówką oraz kaganiec jeśli to konieczne.
 4. Wyposażyć zwierzaka w legowisko lub kocyk.
 5. Zapewnić jedzenie na cały czas pobytu psa w hotelu (jedzenie powinno być takie jakie pies aktualnie je na co dzień aby uniknąć problemów trawiennych związanych ze zmianą karmy).
 6. W razie przyjmowania przez psa leków dostarczyć je do hotelu. Opieka nad zwierzęciem wymagającym szczególnej troski jest dodatkowo płatna i wynosi 50 zł.
 7. Poinformować opiekuna w hotelu o wszystkich niepożądanych zachowaniach psa/kota, jego lękach i specyficznych reakcjach na określone bodźce.
 8. Wpłacić bezzwrotny zadatek w kwocie 50% całej sumy w ciągu 24h od zadeklarowania pobytu zwierzęcia w hotelu. Wpłata zadatku może odbyć się bezpośrednio w Hotelu lub przelewem na podane konto ( w tym przypadku konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu). Pozostała część kwoty uiszczana jest w dniu pozostawienia psa/kota w hotelu.
 9. Klient pozostawiając psa pod opieką Hotelu pisemnie deklaruje czy jego pupil będzie miał kontakt z innymi zwierzętami, czy też nie.
 10. Osoba pozostawiająca zwierzę w Hotelu jest świadoma, że podczas wspólnych zabaw może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych.
 11. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom, wynikłe z zachowania się zwierzęcia o których właściciel nie powiadomił hotelu ponosi on pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wynikłych w związku z sytuacją kosztów. Koszty szkód materialnych również ponosi właściciel.
 12. Pozostawiający psa/kota w Hotelu zdaje sobie sprawę , że zwierzę pozostawione w Hotelu może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Hotelu co do wymienionych sytuacji.
 13. Powierzający zgadza się na bezpłatną publikację zdjęć lub filmów na których widnieje jego zwierzę w materiałach przedstawiających pracę Hotelu.
 14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w Hotelu, jak również ingerencji lekarza weterynarii.
 15. W wypadku, gdy właściciel nie odbierze zwierzęcia w umówionym terminie, nie poinformuje Hotelu o zmianie terminu oraz nie będzie z nim kontaktu przez 7 dni jednoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia. Zostaną wówczas podjęte kroki prawne zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Zwierząt.

  Hotel zobowiązuje się:
 16. Traktować zwierzęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im odpowiednie warunki bytowania adekwatne do gatunku oraz dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić czas aklimatyzacji.
 17. Personel Hotelu posiada odpowiednie przeszkolenie wzbogacone i poparte licznymi kursami, co pomaga w utrzymywaniu wysokiej jakości usług.
 18. W nagłej sytuacji: choroby, wypadku, ucieczki zwierzęcia, innego zdarzenia losowego Hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, by wspólnie podjąć odpowiednie kroki.
 19. Hotel zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z Klientem na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką Hotelu.
 20. Hotel przetwarza dane osobowe wyłącznie dla swoich potrzeb zgodnie z RODO*
 21. Ze względów bezpieczeństwa Hotel nie przyjmuje zwierząt:
  a) bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym
  b) bez odnotowanego odrobaczenia
  c) chorych na choroby zakaźne
  d) suczek w cieczce
  e) suczek / kotek w ciąży
  f) zwierząt do 6 miesiąca życia
 22. Hotel pracuje 24h przy czym przywóz i odbiór zwierząt jest możliwy każdego dnia tygodnia w godzinach od 9.00-10.30 oraz od 17.00-18.30.
 23. Płatnośc za pobyt zwierzęcia w Hotelu jest dokonywana osobiście lub przelewem na konto zgodnie z cennikiem. Wymagana jest wpłata bezzwrotnego zadatku w kwocie 50 % całej sumy oraz przesłanie potwierdzenia w przypadku przelewu. Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata gotówki jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.
 24. W razie odwołania pobytu zwierzęcia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Kwota ta może być prolongowana na poczet następnego pobytu.
 25. Pobyt psa/kota może być przedłużony po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez właściciela. Opłata za ten okres jest pobierana zgodnie z cennikiem Hotelu.
 26. W przypadku kiedy pobyt zwierzęcia zostanie skrócony uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 27. Hotel zastrzega sobie prawo przerwania pobytu psa/kota w przypadku kiedy zachowanie zwierzęcia wpływa negatywnie na jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Właściciel wówczas jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru pupila, lub wyznaczenie osoby do tego upoważnionej.
 28. Właściciel zostawia/odbiera zwierzę osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby posiadającej pisemne upoważnienie.
 29. Opiekę weterynaryjną nad hotelowymi gośćmi sprawuje Gabinet Weterynaryjny DROWET dr Przemysława Drożdżyka mieszczący się przy ul. Wiejskiej 50 w Opolu, lub każdy inny gabinet czynny w czasie nieczynności wyznaczonego.
 30. Koszt wizyty ustalany jest według cennika gabinetu weterynaryjnego plus 50 zł na poczet Hotelu za dodatkowe czynności w tym zakresie.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UWAGA!

W dniu przyjęcia do hotelu jego właściciel podpisuje Umowę Powierzenia Psa.

Opiekę weterynaryjną naszym czworonożnym gościom zapewnia Gabinet Weterynaryjny dr Marka Tymowicza, mieszczący się przy ulicy Prószkowskiej 88 w Opolu.

Pozostawiając psa pod naszą opieką klient akceptuje wszystkie warunki regulaminu.