• +48 605 224 181
  • +48 601 070 875
  • Czynne codziennie: 9:00-10:30 i 17:00-18:30

Porady behawioralne

Jedną z form naszej działalności są porady behawioralne, a to nic innego jak terapia zaburzeń zachowania psów. Ta forma ma na celu pomóc właścicielom w codziennym obcowaniu ze swoim pupilem, pokazuje tworzenie prawidłowych relacji pies – człowiek, pies-pies, pies- inne zwierzęta.


Aby cokolwiek zdziałać w tej dziedzinie konieczne jest przeprowadzenie konsultacji behawioralnej i w oparciu o nią opracowujemy indywidualny system realizacji poprawy zachowania. W czasie realizacji poprawy zachowania doradzamy jak pozbyć się już istniejących lub uniknąć w przyszłości problemów wychowawczych i szkoleniowych.
Praca nad poprawą zachowania obejmuje:

  • Agresję w stosunku do właściciela, domowników, innych ludzi i zwierząt.
  • Lęk separacyjny
  • Zaburzenia związane z lękiem
  • Zaburzenia wynikające ze stresu
  • Niszczenie przedmiotów
  • Zanieczyszczanie mieszkania
  • Zachowania inne zaburzające relacje miedzy psem, a środowiskiem i właścicielem